Вести

Одржани избори за савете месних заједница у општини Рековац

На изборима за савете месних заједница у 12 заједница, наши кандидати су освојили 54 места у саветима од укупних 60!
- Бескрајно се захваљујемо мештанима месних заједница Рековца, Течића, Кавадара, Вукмановца, Беочића, Секурича, Драгова, Опарића, Жупањевца, Превешта и Белушића, изјавио је повереник СНС у Рековцу, др Александар Ђорђевић.